kulturutvikling - fra problemer til en fremragende kultur

I vårt arbeid med store og mellomstore virksomheter, ser vi at mange virksomheter ikke godt nok tar konsekvensene av sammenhengen mellom kulturen i virksomheten og de resultatene de oppnår. I de siste 15 årene har vi jobbet for å hjelpe virksomheter med å få en bedre kultur på arbeidsplassen.

I dag har vi en verktøykasse og en unik erfaring fra over +100 utviklingsprosesser, +7000 individuelle samtaler, +1500 kurs og workshops, og 15 år med utforsking av hva som kan fungere best mulig for å skape det vi kaller en fremragende kultur. Vi ser at det er fullt mulig å få det til! 

Mange virksomheter har bare gjort halve jobben. De har gode visjoner og en meningsfull mission. Leveranser, produkter og tjenester er gulle gode. Strukturene er på plass, strategiene er lagt - og på papiret ligger alt til rette for suksess! Og så torpederes potensialet av den eksisterende kulturen. 

Vi har direkte og praktisk erfaring fra en rekke norske virksomheter gjennom de siste 15 årene. Noen virksomheter har skapt en imponerende kultur. Men: mange virksomheter kjennetegnes i større eller mindre grad av manglende åpenhet, lite tillit mellom ledere og medarbeidere, silotenkning og posisjonering. Det er vanlig med informasjonssiling, spisse albuer, og usunn intern konkurranse. Påbegynte initiativ fullføres ikke, problemer løses ikke. Energivampyrer får suge energi år etter år, folk viser ikke oppriktig interesse for hverandre, og det er avhengighet av misnøye. Vi har sett oss lei, og vi erfarer at det er mulig å endre dette. Det er mulig å skape en fremragende kultur på arbeidsplassen. 

I virksomheter med en fremragende kultur er ikke livet perfekt og uten vanskeligheter, men miljøet er preget av åpenhet og tillit. Gode relasjoner opprettholdes selv i vanskelige situasjoner. Problemer løses og initiativ landes. Der er det sunn konkurranse, og folk tar et radikalt ansvar for seg selv og sine bidrag. Det skapes forutsetninger for innovasjon gjennom deling av kompetanse, informasjon og ideer. Miljøet korrigerer uønsket atferd. Det er lav turnover og lavt sykefravær. Folk forstår sammenhengen mellom det å ha gode relasjoner og resultatene de oppnår. 

Ta kontakt dersom du er klar for å jobbe med de reelle problemene i virksomheten og jobbe for å skape en fremragende kultur hos dere. Vi er med dere å designe og gjennomføre en prosess som passer for dere. 

Workshops, 2-4 dager
Godt lederskap kommer gjennom praktisering. Kontakt oss dersom du vil jobbe praktisk med å styrke ledelse, håndtere endringsprosesser og usikkerhet, øke motivasjon og se folk skinne, heve kvaliteten på kommunikasjon og samhandling, finne gode måter å håndtere og løse konflikter på, eller andre temaer som angår lederskap.
Prosesser, 6-12 måneder
Vi jobber med ledergrupper og medarbeidergrupper i den virkeligheten dere står i. Vi hjelper dere å finne meningsfulle måter og håndtere usikkerhet og endring på, praktisere lagspill og heve kvaliteten på kommunikasjon og samhandling. Vi hjelper ledere og medarbeidere å utvikle mot til å ta en oppriktig kikk på seg selv, hvordan dere relaterer dere til hverandre og til andre mennesker, og hvordan organisasjonen fungerer. Vi hjelper dere å bygge på kvaliteter som gir mening og fellesskap, og som stimulerer folks indre motivasjon så dere får det bedre og gjør det bedre. Kontakt oss dersom du ønsker å se positiv endring hos deg selv, dine ledere  og medarbeidere.
Coaching
Torill Landgraff Bratlie er en habil coach og mentor, og har hatt over 6000 individuelle samtaler med ledere og nøkkelpersoner på alle nivåer de siste 15 årene. Torill har gjennom sin karriere og sitt liv utviklet en metode som er inspirert av det beste av det hun har lært. Hennes arbeid bygger blant annet på voksen læringspsykologi, nevropsykologi, systemisk tenkning og østens tenkning. Torill vil hjelpe deg til å finne de verktøyene du trenger for å kjenne deg trygg og autentisk i lederskapet ditt. 
Foredrag
Morten Teien Sekkeseter er en av Norges beste foredragsholdere og har vunnet priser og fått ovasjoner for sine foredrag. ”Fra å vite til å gjøre – hva motiverer oss til ikke å prestere?” er ett av Mortens signaturforedrag. Kontakt oss dersom du ønsker foredrag innenfor verdibasert ledelse, hjernens kraft på mennesket, kommunikasjon og samhandling, og selvtillit og relasjoner.
  • Svart Linkedin Ikon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon