Lær om sammenhengene mellom relasjonene dine og resultatene du oppnår.

Kulturutvikling

En enkel definisjon er "Kultur er slik vi gjør det her hos oss". Kulturendring handler om å sette sammen de riktige brikkene i det relasjonelle puslespillet.

Dårlige kulturer har manglende åpenhet, lite tillit mellom ledere og medarbeidere, silotenkning og posisjonering. Det er vanlig med informasjonssiling, spisse albuer, og usunn intern konkurranse. Påbegynte initiativ fullføres ikke, problemer løses ikke. Energivampyrer får suge energi år etter år, folk viser ikke oppriktig interesse for hverandre, og det er avhengighet av misnøye.

I gode kulturer er ikke livet perfekt og uten vanskeligheter, men miljøet er preget av åpenhet og tillit. Gode relasjoner opprettholdes selv i vanskelige situasjoner. Problemer løses og initiativ landes. Der er det sunn konkurranse, og folk tar et radikalt ansvar for seg selv og sine bidrag. Det skapes forutsetninger for innovasjon gjennom deling av kompetanse, informasjon og ideer. Miljøet korrigerer uønsket atferd. Det er lav turnover og lavt sykefravær. Folk forstår sammenhengen mellom det å ha gode relasjoner og resultatene de oppnår. 

Hva slags kultur har dere?

Ledergruppetrening

 

Vi hjelper dere å finne meningsfulle måter og håndtere usikkerhet og endring på, praktisere lagspill og heve kvaliteten på kommunikasjon og samhandling. Vi hjelper ledere til å utvikle mot til å ta en oppriktig kikk på seg selv, hvordan dere relaterer dere til hverandre og til andre mennesker, og hvordan organisasjonen fungerer. Vi hjelper dere å bygge på kvaliteter som gir mening og fellesskap, og som stimulerer folks indre motivasjon så dere får det bedre og gjør det bedre. Kontakt oss dersom du ønsker å se positiv endring hos deg selv, dine ledere  og medarbeidere.

Leader group.png
people-brainstorming-in-a-workshop-LHZYZXA.png

Workshops, 2-4 dager

 

Godt lederskap kommer gjennom praktisering. Kontakt oss dersom du vil jobbe praktisk med å styrke ledelse, håndtere endringsprosesser og usikkerhet, øke motivasjon og se folk skinne, heve kvaliteten på kommunikasjon og samhandling, finne gode måter å håndtere og løse konflikter på, eller andre temaer som angår lederskap.

Coaching

Torill Landgraff Bratlie er en habil coach og mentor, og har hatt over 6000 individuelle samtaler med ledere og nøkkelpersoner på alle nivåer de siste 15 årene. Torill har gjennom sin karriere og sitt liv utviklet en metode som er inspirert av det beste av det hun har lært. Hennes arbeid bygger blant annet på voksen læringspsykologi, nevropsykologi, systemisk tenkning og østens tenkning. Torill vil hjelpe deg til å finne de verktøyene du trenger for å kjenne deg trygg og autentisk i lederskapet ditt. 

Morten Teien Sekkeseter er en erfaren autentisk samtalepartner som har hatt mer enn 1000 individuelle samtaler. Morten benytter en kombinasjon av coaching, veiledning og rådgivning, og har en særegen stil med kombinasjon av varme og utfordrende tilnærminger. Du vil bli tatt godt hånd om. 

Foredrag

 

Morten Teien Sekkeseter er en av Norges beste foredragsholdere og har vunnet priser og fått ovasjoner for sine foredrag. ”Fra å vite til å gjøre – hva motiverer oss til ikke å prestere?” er ett av Mortens signaturforedrag. Kontakt oss dersom du ønsker foredrag innenfor verdibasert ledelse, hjernens kraft på mennesket, kommunikasjon og samhandling, og selvtillit og relasjoner.