top of page

Om å finne kjærlighet på jobben


Vi er i gang etter ferien og tar med oss ny innsikt og nye perspektiver fra 20 dagers eventyr på mc uten noen nevneverdig plan. Nå slår imidlertid forretningsplanene til og vi er i gang med foredrag og workshops, coaching og prosesser. Alt for å bidra til utvikling av relasjoner og bevisst lederskap hos kundene våre. Vi jobber med organisasjoner som lærer sammenhengene mellom det relasjonelle og det kommersielle. I bunn og grunn handler det om livet.

Som en nyansatt avdelingsdirektør hos en av våre kunder sa da han ble spurt om hva han ønsket mer av her i verden: Han la de store hendene sine på bordet, reiste sine 190 cm opp, lente seg over bordet og sa med en stemme i dyp bass: «Jeg vil ha mer kjærlighet!».

Det vil vi også! Vi vil friskmelde kjærlighetsbegrepet. Vi snakker ikke om den rosa kjærligheten, eller som en gammel dame en gang sa: «den følelsen som du innbiller deg handler om kjærlighet, men som bare kommer fra ditt eget ønske om å slippe unna deg selv». Vi snakker om det fenomenet som vi bruker så mange ord på fordi vi ikke kan si «kjærlighet» på jobben. Hvis du lurer på hva det er, så kan du øve deg på å kjenne det igjen. Det er det motsatte av frykt. Hvis du er redd for lederne dine, kollegene dine og kundene dine, eller bare har lyst til å slippe unna deg selv i krevende situasjoner, ja da har du sannsynligvis ikke med kjærlighet å gjøre. Det handler om å slutte fred med seg selv og gå inn i et ansvarsfullt forhold til egen utvikling. Det handler om å tåle det «uperfekte», akseptere at livet og arbeidslivet ikke er et «konsept», men en reise hvor du gradvis blir klokere. Det innebærer å begynne og stole på din egen verdi og din egen dømmekraft, ta inn over deg at det ikke er noen som har «svaret» og at du likevel vil finne frem. Det innebærer også å være villig til og utforske «sannheter» og la være å straffe deg selv og andre når dere gjør feil. Det betyr også å bli fortrolig med og stå i dilemmaer og ta valg uten å gi noen skyld hvis det går galt. I stedet venne deg av med begrensende overbevisninger og gi deg selv og andre lov til å lære og forandres.

Det handler også om å la være og bruke gode intensjoner som gjemmested for dårlige handlinger. Det kan bety å ta affære når noe eller noen ikke fungerer så godt, slutte å lukke øynene for det som er ubehagelig og se, være interessert og tydelig. Kjærlighet betyr også å vise interesse for andres innsats og andres kompetanse og det som ikke nødvendigvis handler om deg selv. Kanskje innebærer det å dele æren når dine idéer har fått følge av andres. Det handler om å være synlig på en autentisk måte, tåle ubehaget i å støte på hverandres følelser, begynne å skape mening i det konfliktfylte, og bli klokere sammen. Det kan bety å vise fleksibilitet ved å finne nye perspektiver i krevende situasjoner og kunne skifte mellom perspektivene. Kjærlighet handler også om å tilgi, tro på folk, vise tillit og gi slipp på kontroll.

En verdifull øvelse er å se deg selv fra utsiden og observere deg selv i samspill med andre, og ikke minst se deg selv fra innsiden og se klarere hvordan du kan bruke styrkene du har fått utdelt til felles beste. Kjærlighet handler om å hjelpe hverandre, si det som er sant og være autentisk. Vi jobber med virkeligheten og hjelper kundene våre med å skape miljøer med gode relasjoner. Derfra springer prestasjonene og de kommersielle resultatene. Målet er at dere har det bedre og gjør det bedre. Relasjonell ledelse lønner seg! Vi gleder oss over samarbeidet med kundene våre, og ser frem til en høst og vinter hvor flere finner kjærlighet på jobben!Blogginnlegg

bottom of page