top of page

Trenger du autoritet i lederskapet ditt?Av Torill Landgraff Bratlie og Morten Teien Sekkeseter i Ergo Credo AS.


Hvis autoritet er de fenomenene som gjør at vi kan påvirke andres handlemåte eller oppfatninger, så er vår påstand at du trenger autoritet i lederskapet ditt.


Vi møter jevnlig ledere som tenker at autoriteten deres ligger i rollen de har, i ambisjonene deres, i en utdanning, i sanksjoner eller belønning de har til rådighet, eller til og med i en historie fra fortiden. Dette er formell autoritet som kan gi deg makt og innflytelse.

Vi sier at din reelle autoritet ligger i den kontakten og dynamikken du skaper med menneskene rundt deg. Dette er din uformelle autoritet som du har som ett av dine sterkeste verktøy. Kontakt og dynamikk kan du ikke "se", det kan du bare merke.


Det betyr også at uformell autoritet er flyktig og oppstår i noen relasjoner og ikke i andre.


Tenk over kvaliteten du har i relasjonene til de du leder. Hvordan er dynamikken mellom dere?

Relasjonene gir mulighet for å skape høy kvalitet i kontakten mellom deg og den du leder. Dere har mulighet til å skape en dynamikk som gjør at den ene eller begge lar seg påvirke til å tenke eller handle på nye måter.

Som leder kan du ha all verdens rammeverk, metoder og verktøy tilgjengelig, men ikke ha den kvaliteten du trenger i kontakten med de du skal lede og veilede. Du har ikke reell autoritet.

Når det er sagt, trenger du også tankegods, rammeverk, metoder og verktøy som kan hjelpe deg til å være effektiv og målrettet i lederskapet ditt. Det finnet mange slike utprøvde verktøy og metoder som du kan starte å bruke med en gang, og som mest sannsynlig vil styrke din uformelle autoritet.


Comments


Blogginnlegg

bottom of page