Vi jobber med bevisst lederskap

Hva vi ikke tror på:

Vi tror ikke at det er nok med kunnskap for å endre atferd. Derfor tror vi ikke på å kun snakke om det ideelle. Problemet er ikke å vite hva vi skal gjøre. Problemet er å gjøre det.

Hva vi tror på:

Vi tror på det autentiske mennesket, og vi tror at det er mulig å bli klokere sammen. I det relasjonelle ligger ofte noe forløsende. Derfor tror vi på å snakke sammen om det som faller oss lett og er inspirerende, og om det som er vanskelig og smertefullt. Dette er vi ofte utrent i. Vi vet imidlertid at vi kan bli gode ved å trene og praktisere. Derfor praktiserer vi!

 

Gjennom å praktisere vil du erfare hvor du har dine styrker og svakheter. I prosessen vil du se deg selv klarere. Du vil få selvinnsikt og erfaring i å mestre, og gjennom det bygge mot til å gjøre noe annerledes og bedre i hverdagen. Du ikke endre deg, men du har et valg om å endre kommunikasjonen din når du blir bevisst på hvordan du påvirker og påvirkes.

 

Vi tror at det er mulig å overkomme hindringer som står i veien for de endringene vi vet vi trenger å gjøre, og vi tar deg derfor med på en prosess hvor du blir kjent med dine egne hindringer. Vi vet at frykt er et av de vanligste hindrene for god menneskelig samhandling. Derfor jobber vi med å gradvis bli kjent med det vi frykter, også frykten for å feile. For å erfare fremgang trenger vi å bli i stand til å bryte barrierer og slippe taket på gamle overbevisninger. Vi tror at det er mulig gjennom å erfare at vi kan håndtere det. Det er imidlertid ofte ubehag knyttet til utvikling fordi vi ser vår egen tilkortkommenhet. Likevel tror vi på å si det som er sant om oss selv og relasjonene vi står i. Vi trenger også å finne styrkene som ligger nedfelt i oss og som vi kan bygge videre på for å oppnå det vi ønsker. Derfor tar vi deg også med på en reise hvor du får tak i styrkene dine. Gleden over å erfare egne styrker leder som oftest til større mot, og livet vil utvide seg med det.

Vi bygger bro mellom forskning og praksis. Vi har en forskningsbasert forankring og gjør komplisert stoff tilgjengelig og anvendbart. Vi tror også på en forankring i erfaring og i din egen kloskap. Vi vil utfordre deg enda mer på det som kommer til å gjøre deg godt. Målet er at du blir bedre og får det bedre. Da må du investere i noe. For eksempel trene på å bygge eget mot, håndtere usikkerhet, utstå faren for å føle deg eksponert, risikere avvisning uten å gå inn i skam, og bytte ut autopiloten som styrer gamle vaner med en enda mer bevisst måte å være på. Utkommet er en sterkere opplevelse av trygghet, tillit og overskudd. Godt lederskap og gode relasjoner modnes og vokser frem etter som vi sammen blir mer og mer bevisst.